Önemli Tarihler


 
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih  11 Şubat 2022
Kayıt ve Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih  12 Şubat 2022
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanacağı Tarih 12 Şubat 2022
Kongre Programının İlanı 23 Şubat 2022
Bildiri Özetlerin Basımı 21 Mart 2022
Kongre Günleri 10-11 Mart 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih 10 Nisan 2022
Tam Metin Bildirilerin Yayımlanması  15 Haziran 2022
 
 
 
                                                             
                   


 
* Bildirilerini online sunan katılımcıların sartifikaları 21 Mart 2022 tarihinde gönderilecektir.