Kongre TakvimiBildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih  07 Şubat 2022
Kayıt ve Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih                   08 Şubat 2022
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanacağı Tarih                                       11 Şubat 2022
Kongre Programının İlanı                                                                       18 Şubat 2022
Bildiri Özetlerin Basımı                                                                           21 Mart 2022
Kongre Günleri                                                                                        10-11 Mart 2022  
Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih                                                10 Nisan 2022
Hakemlik Sürecinden Geçmiş Tam Metin Bildirilerin Yayımlanması  15 Haziran 2022


* Bildirilerini online sunan katılımcıların sertifikaları 21 Mart 2022 tarihinde gönderilecektir.

*Kayıt ücretini ödememiş olan katılımcılarımızın bildirilerine, kongre programında ve bildiri kitabında yer verilmeyecektir.